- Thanh toán bằng tiền mặt: Tại cửa hàng hoặc trực tiếp tại địa điểm giao dịch

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: ghi số tài khoản công ty hoặc cá nhân.

THÔNG TIN TK THANH TOÁN:

Ngân hàng: Vietcombank 

STK: 0491005689999

Chủ TK: Lê Khắc Quang