CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM TẠI SONTIN.VN

Điều kiện đổi trả:

1. Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm.

2. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác.