Rolex Cellini Rose Gold Time
15.200 USD(Giá Sơn Tín khoảng 12,000 USD)
Franck Muller Vanguard V41 Steel New 2018
8.500 USD(Liên hệ để biết giá Sơn Tín)