SonTin Luxury
SonTin Luxury
SonTin Luxury
SonTin Luxury
SonTin Luxury
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox

Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox

 • Đồng hồ : Zenith
 • Case: Platinum 950
 • Nam / Nữ : Nam
 • Giá : 2.200.000.000 VNĐ
  (99000)
 • Cơ chế máy : Manual Winding
 • Kích thước : 45mm
 • Chức năng : Giờ - Phút -Tourbillon
 • Dây đeo bằng : Dây da cá sấu
 • Tình trạng : New 100% - Full Box
 • Ref:
 • Phong cách: Độc đáo
 • Dự chữ cót : 50h
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Zenith Christophe Colomb Hommage New 100% - Fullbox
Sản phẩm khác