SonTin Luxury
SonTin Luxury
SonTin Luxury
SonTin Luxury
SonTin Luxury

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cá nhân về Quý khách mà chúng tôi có được trong quá trình giao dịch chỉ dùng vào mục đích phục vụ Quý khác hàng;

Thông tin thu thập bao gồm bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ.

Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin về khách hàng chỉ được sử dụng để phụ vụ đáp ứng nhu cầu mua hàng của Quý khách.

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách mua hàng. 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Cửa Hàng Sơn Tín Luxury - 14 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: điện thoại, email

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ yêu cầu mua hàng của Quý khách và được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Quý khách bằng văn bản.

sc

Tin liên quan: